اصلاح صدور مجوزها به وزارت اقتصاد

مدیرکل محترم دفتر پایش و بهبود محیط کسب و کار و دبیرخانه شورای عالی اجرای سیاستهای
کلی اصل 44 قانون اساسی
جناب آقای دکترفخاری
موضوع: اعلام نظر در خصوص نحوه صدور پروانه ها و تمدید آنها
سلام علیکم

احتراما ضمن تقدیر و تشکر بابت پیگیری موضوعات مربوط به صدور پروانه ها به صورت الکترونیک و برگزاری جلسات متعدد با سازمانها و نهادها و خصوصا تشکلهای مربوطه موارد ذیل خدمت حضرتعالی ایفاد میگردد:
1-کلیه پروانه های بخش آبزیان پرورشی به صورت (پروانه موافقت اصولی آبزی پروری- پروانه تاسیس آبزی پروری –پروانه بهره برداری آبزی پروری ) صادر گردد ، بدیهی است در هنگام صدور پروانه نوع آبزی مشخص وسیاستهای تولید و ضوابط مربوط به آن گونه که قبلا (هرساله) به صورت مکتوب توسط سازمانهاو نهادهای مربوطه (سازمان شیلات ،سازمان دامپزشکی ،منابع طبیعی وسازمان امور اراضی، سازمان محیط زیست ، وزارت نیرو، وزارت راه وشهرسازی ،بانکها و نحوه تخصیص تسهیلات و اعتبارات دولتی و در صورت نیاز از اداره گاز ،برق،تلفن ومیراث فرهنگی )در سامانه صدور مجوز ثبت گردیده و به متقاضی اعلام گردد.
  • نظر به اینکه تمامی استعلامات از طریق پنجره واحد به سازمانها ونهادهای مسئول اعلام میگردد در صورت عدم پاسخ به استعلام طی 30 روز به منزله موافقت آن نهاد ویا سازمان تلقی گردد.
  • استعلامات زاید و بی مورد حذف و استعلامات وسیله ای برای تسویه حساب ویاخواسته هایی که مانع تولید میگردد نباشندبه عنوان مثال بدهی قبض گاز مانع از صدور مجوز توسط اداره گاز نگردد.
  • برای صدور موافقت اصولی استعلاماتی که بر متقاضی هزینه تحمیل نکرده و موافقت اولیه سازمانها را در خصوص عرصه ویا منطقه مشخص اعلام میدارد،ملاک عمل قرار گیرد. صدور موافقت اصولی باید به منزله رعایت حقوق سرمایه گذاری متقاضی از طرف نهادها و سازمانها و افراد متقاضی دیگر باشد . برای جلوگیری از فروش پروانه و تشویق متقاضی به شروع فعالیت مدت زمان آن شش ماه با دوبار تمدید در نظر گرفته شده که متاسفانه تعیین مدت برای موافقت اصولی موجب شده با شکایت و یا ایرادات مغرضانه بعضی از سازمانها ،حقوق متقاضی اولیه پس از طی مدت زمان تعیین شده از بین برود ،لذا پیشنهاد میگردد پس اتمام مدت تعیین شده برای ابطال موافقت اصولی دوبار اخطار کتبی به آخرین آدرس متقاضی اعلام ودر صورت عدم وجود عذر موجه موافقت اصولی صادره باطل گردد ،عذر موجه میتواند شامل مشکلات پیش آمده در پیگیریهای اداری ویا طی مراحل قضایی به تشخیص نهاد صادر کننده موافقت اصولی (سازمان شیلات و یا ادارات استانی )باشد.
  • برای صدور پروانه تاسیس متقاضی اقدام به تهیه طرح و نقشه و اخذ قرارداد وتعهدات لازم با سازمانها و ارگانهای مربوطه نموده که تمامی ضوابط و نمونه قرار دادها و تعهدات در سامانه قابل دسترس باشد.لازم بذکر است طبق قانون بهبود محیط کسب و کار  تمام این ضوابط ،قوانین وتعهدات باید با نظرخواهی از تشکلات فعال مربوطه انجام پذیرد ودر صورت نیاز تدوین ویا بازنگری گردد.
  • برای صدور پروانه بهره برداری متقاضی اقدام به اجرا بر طبق طرح ونقشه وتعهدات پروانه تاسیس نموده و در انتها درخواست صدور پروانه بهره برداری را در سامانه ثبت  مینماید که پس از بررسی و تایید کارشناسان نهادها و سازمانهای حاکمیتی که در مرحله موافقت اصولی مجاز به بازدید نهایی باشند، منجر به صدور پروانه بهره برداری گردد.
پروانه بهره برداری آبزی پروری که توسط سازمان شیلات صادر میگردد منوط به صدور پروانه بهره برداری بهداشتی از طرف سازمان دامپزشکی و پروانه بهره برداری زیست محیطی از سازمان محیط زیست باشد.
2-مدت اعتبار پروانه های بهره برداری صادره برای مزارع نا محدود بوده ونیازی به تمدید نداشته باشد.
  • درصورتی که صاحب پروانه بهره برداری در خصوص تعهدات مندرج در پروانه ویا عدم رعایت موارد معین شده در قانون اقدام نماید مرجع صادر کننده پروانه بهره برداری(نهادهای و سازمانهای حاکمیتی)پس از طی مراحل قانونی نسبت به تعلیق آن اقدام و تارفع موانع موجود از فعالیت مرکز متخلف جلو گیری نماید.
  • افرادی که دارای پروانه بهره برداری آبزی پروری هستند در صورت موافقت سازمان شیلات و رعایت ضوابط بهداشتی که از طریق سازمان دامپزشکی اعلام میگردد، برای تغییر پروانه در زیر مجموعه آبزی پروری نیاز به استعلام مجدد از سازمانها و نهادهای مطرح شده در موافقت اصولی نباشند.
3- صدور و تمدید مجوز توسط پنجره واحد بسیار با ارزش بوده و باعث حذف دو سازمان نظام مهندسی و سازمان نظام دامپزشکی که در طی اجرای چند ساله ماده 5 قانون نظام جامع دامپروری به ناحق و بدون در نظر گرفتن تبعات آن در تولید و نقش و جایگاه تشکلهای کشاورزی در مجلس مصوب شده و باعث نارضایتی بسیار در بخش تولید گردیده ،خواهد شد. لذا پیشنهاد میگردد این ماده قانون همچنین قانون افزایش بهره وری بخش کشاورزی بر اساس پیشنهادات جدید اصلاح گردد و این دو نظام به وظیفه اصلی خود که ارائه خدمات به بخش کشاورزی و تولید است بپردازند و بار ایجاد شغل برای فارغ التحصیلان را از دوش نحیف تولیدکننده و کشاورز بردارد.
  • واگذاری مجوزها به این دو نظام که برای تسریع  و کاهش هزینه در صدرو پروانه و روانسازی بخش تولید انجام گرفت نه تنها به اهداف خود نرسید بلکه با توجیه اشتغال برای فارغ التحصیلان جایگزین شد و کار به جایی رسیده که در اجرای دستورالعملها کاملا خودسر عمل شده و پروانه هایی که قابلیت صدور نداشتند صادر و بسیار از تولید کنندگان قدیمی امکان تمدید پروانه خود را ندارند و هزینه های بسیاری نیز بر تولید آنها تحمیل شد، متاسفانه این نظامها در قبال صدور پروانه های اشتباه خود فرافکنی کرده واز پذیرش مسولیت نیز شانه خالی میکنند جالب اینجاست که نهادها و سازمانهای حاکمیتی تا تایید کارشناسان خود حاضر به پذیرش نظر کارشناسی این نظامها نیستند .
این نظامها صنفی هستند و برای حل مشکلات صنفی فارغ التحصیلان،نظارت بر عملکرد اعضا و ارائه خدمات ونظارت بر خدمت ارائه شده به تولید و کشاورزان تعریف شده اند ونباید برای اصناف و تشکلهای تخصصی دیگر تصمیمگیری وتعیین تکلیف نمایند.
4- قبل از قرار دادن هر آیین نامه ویا دستوالعملی در پنجره واحد  براساس قانون بهبود محیط کسب و کار، نظر تشکلهای فعال مربوطه به عنوان ضمیمه از نهادها و سازمانهای ارائه دهنده مطالبه گردد.

 
باتشکر
آرش نبی زاده
مدیر عامل اتحادیه سراسری ماهیان سردابی
 

تماس با ما

ادرس 1:تهران،خیابان فاطمی،بین سیندخت وجمال زاده،پلاک 236 - معاونت آبزی پروری (میز مشترک سازمان شیلات ایران واتحادیه) ادرس 2:تهران میدان میوه و تره بار پیروزی غرف 81-82
02188904808
02166917390
09111931764
info@sardabi.ir

آخرین اخبار

1401/06/26 10:00
پيگيري پيشنهاد اتحاديه در خصوص ايجاد سامانه ماهيان سردابي ايران- قزل الا
1401/06/26 11:00
پيگيري محاسبه سرمايه در گردش مزارع قزل الا كه بر اساس تخم چشم زده صادر شده- قزل الا ماهي سردابي
1401/06/12 10:00
پيگيري پيشنهادات اتحاديه در خصوص حمايت از بازار و خريد تضميني يا حمايتي قزل الا ماهي سردابي
1401/06/12 11:00
عدم وجود استاندارد و متولي نظارت بر كيفيت خوراك ابزيان و دفتر تغذيه در سازمان شيلات ماهي قزل الا سردابي
1401/06/06 10:00
دوره اموزشي بيمه ابزيان از مبادي توليد- ماهي قزل الا - ماهي سردابي
1401/06/05 10:00
امار واردات تخم چشم زده قزل الا - ماهيان سردابي شهريور 1401
1401/06/02 10:00
دعوت به جلسه براي تشكيل شوراي كفتگوي شيلات و بخش خصوصي -قزل الا سردابي
1401/05/30 10:00
نگراني شديد از واردات موقت و ترانزيت ابزيان پرورشي و اثرات مخرب ان بر توليد و صادرات ابزيان -قزل الا سردابي
1401/05/24 10:00
نامه به وزير جهاد در خصوص وضعيت قزل الا و اثرات سيل اخير
1401/04/31 10:00
اعلام سياستهاي كلي صدور مجوزهاي سازمان شيلات- قزل الا سردابي

بلاک گالری تصاویر

آمار بازدید

2.13M
19.83K
2261
2.81K
48.48K

تاریخ و زمان

دوشنبه 11 مهر 1401
Monday 3 October 2022