نقد ماده 19 ایین نامه دامپزشکی1095

ریاست محترم اتاق تعاون
جناب آقای عبدالهی
موضوع: اعلام نظر نسبت به دستورالعمل و ماده 19 آیین نامه اجرایی نظارت بهداشتی دامپزشکی
سلام علیکم
یکی ازمهمترین اصول اقتصاد مقاومتی ایجاد امنیت غذایی است این امنیت را میتوان به دوصورت تعبیر نمود اول تولید محصول غذایی وعدم وابستگی  به خارج  ودوم سلامت وبهداشت محصول تولید شده وکنترول وپایش اثرات مصرف آن درجامعه  .
در عموم بخشهای کشاورزی وصنایع وابسته خصوصا دام ،قسمت اول را سرمایه گذاران و کارفرمایان با ایجاد بستر مناسب و بهداشتی برای تولید  فراهم کرده و قسمت دوم را مسئولین فنی بهداشتی، که دانش فنی لازم را دارند تضمین می کنند. به عبارت دیگر، سرمایه گذاران برای تضمین سلامت محصول تولیدی در واحد خود نیازمند یک مسئول فنی آگاه، مقتدر و مسلط به امور هستند.  واضح است که سیاستها ،تعیین راهبردها و برنامه ریزی و نظارت بر تولید جزء وظایف حاکمیتی میباشد وآیین نامه اجرایی نظارت بهداشتی بر همین مبنا تهیه وابلاغ شده است و عدم اجرای صحیح آن بخش تولید و سرمایه گذاریهای انجام شده را به خطر انداخته ودر نخبگان و دانش آموختگان علوم دامی نیز یاس و ناامیدی خواهد نمود.
استفاده از متخصصین علوم دامی ومسولین فنی بهداشتی  تحت نظارت سازمانهای ناظراز قدیم در تولید رایج بوده وبخش تولید  بنا بر منافعی که از  تخصص این عزیزان داشته آنها را یکی از ارکان و اجزا زنجیره تولید میداند اما در خصوص نحوه اجرای آیین نامه اجرائی نظارت بهداشتی خصوصا ماده 19 و دستورالعمل آن و عدم موفقیت در مزارع خصوصا مزارع پرورش ماهی  که به درستی توسط سازمان دامپزشکی از اجرای نادرست و انحصاری آن  توسط نظام سبز سلامت جلوگیری بعمل آمده ،ضمن تایید نکاتی که در نامه شماره    95020504مورخ  10/3/95 تشکلهای بخش خصوصی  اشاره شده اشعار میدارد:
اولین اشکال موجود این است که در تدوین این آیین نامه نظرات تشکلهای بخش خصوصی و پتانسیل آنها دراجرای این آیین نامه که خود باعث حذف انحصار در اجرا خواهد بود در نظر گرفته نشده ،این مسله به صراحت مخالف مواد 2و3 قانون بهبود مستمر محیط کسب و کار میباشد.
نحوه اجرای این آیین نامه در گذشته مانند تشکیل شرکت نظام سبز سلامت جز تحمیل هزینه مازاد بدون در نظر گرفتن محل تامین آن (نزدیک 14درصد حقوق پرداختی به مسول فنی بهداشتی) وعدم ارائه هرگونه خدمات به بخش تولید ،باعث نارضایتی کارفرمایان شده و این ذهنیت را ایجاد کرده که این آیین نامه نه تنها دغدغه سلامت وبهداشت محصول را ندارد بلکه با محوریت ایجاد اشتغال دامپزشکان و امنیت شغلی آنان نوشته شده و بر نه پایه وظایفی که به عهده آنان گذاشته شده است . منوط کردن تمدید پروانه بهره برداری به عقد قرارداد که مصداق بارز این مطلب و مغایرت با قوانین بالا دستی خصوصا قانون افزایش بهره وری و بهبود مستمر محیط کسب وکار  میباشد.
قرارداد ارائه شده معارض با قوانیین کارو امور اجتماعی  بوده و منافع کارفرما در آن تضییع ویا نادیده گرفته شده است ،خصوصا در موارد اختلاف و عدم عملکرد صحیح مسول فنی بهداشتی و مواردی که این عملکرد باعث خسارت به کارفرما شود.
 امنیت شغلی و مدت قرارداد به کارگیری مسئولین فنی مسئولین فنی بهداشتی وابسته به امنیت اقتصادی کارفرمایان در کسب و کار خویش است و براساس قانون کار و حمایت های قانونی ناشی از آن پرداخت حقوق  برابر تعرفه های قانونی مصوب بر عهده و مورد تعهد کارفرمایان است  اما  به علت کمی متخصصین در بخش آبزیان همیشه این نگرانی برای کارفرما وجود دارد که پس از هزینه های بسیار برای تربیت مسول فنی بهداشتی مجرب ، این مسول هیچ تعهدی به کارفرما جهت ادامه همکاری ندارد.
 اینگونه مسائل سازمان دامپزشکی را وارد مسائل کار و کارفرمایی کرده که جزء وظایف این سازمان نمی باشد.
 با پذیرش این اصل که تولید سالم به عوامل متعددی از جمله تاسیسات و ابزار، مواد اولیه و .. بستگی دارد و محول کردن تمام مسئولیت به مسئولین فنی بهداشتی خطاست، این سوال مطرح میشود که با چند ساعت حضور میتوان نظارت را تضمین نمود ؟ استخدام یک مسول فنی وبهداشتی و تامین حقوق پرداختی که دامپزشک  انتظار دارد  مزارع خرد را از توجیه اقتصادی خارج میکند چه رسد به بیش از یک نفر !!
 نظارت در دنیا به این صورت متداول نبوده ونهاد ناظر با بازرسیهای مداوم وسر زده تولید را پایش و کنترول نموده ودر صورت تخلف برخوردهای شدید که عواقب آن از قبل مشخص است انجام می دهند به طوری که واحدهای تولیدی مسولین فنی وبهداشتی توانا انتخاب و خود پایشها را انجام میدهند این مسله عامل اصلی تعامل کارفرمایان و مسئولین فنی بهداشتی را پایه گذاری خواهد نمود ، نظارت یک وظیفه حاکمیتی است وباید محل تامین آن را از بودجه های عمومی تامین نمود واین راهکار اگرچه طولانی ولی موثر و بی حاشیه خواهد بود ،آیا پذیرفتنی است که اداره مالیات وظایف ممیز خود را به مسول مالی یک شرکت واگذار نماید؟!!
آبزیان تمام نیازهای خود مانند غذا ، تنفس ودفع را در آب محیط زندگی خود انجام میدهد لذا شرایط بهداشتی آنها بسیار خاص میباشد ،خصوصا ماهیان سردابی که بعلت نوپا بودن در بخش بهداشت و بیماریها و عدم و جود قوانین و ضوابط متناسب با شرایط کشور و نبود متخصصین زبده در بخش تشخیص و درمان (عدم تعیین حقوق و دستمزد در تعرفه های خدمات نظارتی بهداشتی مسولین فنی و بهداشتی  برای آبزیان پرورشی مبین این مسله است )در طی سالهای اخیر آسیبهای فراوانی را متحمل شده است  به نوعی باعث بی اعتمادی به  مسولین فنی و بهداشتی گردید و علی رغم آسیبهای بزرگ ایجاد شده هیچ یک از مسولین فنی و بهداشتی پاسخگو نبوده و نظام دامپزشکی علی رقم  وظیفه قانونی که موظف به رسیدگی به تخلفات صنفی و حرفه ای شاغلان حرفه دامپزشکی می باشد و سازمان دامپزشکی نیز در این خصوص رویه مناسبی را اجرایی ننمودند ، لذا این اتحادیه برای حفظ منافع اعضای خود و اجرایی شدن این آیین نامه و رفع دغدغه های بهداشتی تشکیل کلینیکهای آبزی پروری با شرح وظایف مشخص و منطبق با نیازهای واقعی بهداشت جامعه وتولید ، زیر مجموعه اتحادیه با حمایت مالی دولت و بخش خصوصی و بکار گیری متخصصین مجرب وتحت نظارت سازمان دامپزشکی و نظام دامپزشکی که بر مزارع نظارت وارائه خدمات بهداشتی نمایند را توصیه مینماید ، این کلینیکها با برگزاری دوره های آموزشی ضمن خدمت مسئولین فنی با نظارت  سازمان دامپزشکی علاوه بر افزایش سطح علمی وتربیت متخصصین جدید ،کارایی متخصصین را بالا برده و دستورالعملهای بهداشتی که به این مراکز ابلاغ میشود را اجرا ئی مینمایند و چون کلینکها علاوه بر تشخیص درمان را نیز انجام میدهند علاوه بر نظارت نوعی ارائه خدمات استاندارد و مورد تایید دامپزشکی را نیز ارائه وکارایی بیشتری خواهند داشت ، این مسله علاوه بر ایجاد امنیت شغلی باعث شکوفایی توانایی مسولین فنی بهداشتی شده و شان آنها را که باید دارای استقلال عمل کافی و مناسب بوده و نباید نگران حذف محصول ناسالم باشند را نیز به بهترین شکل حفظ خواهد نمود و ضمن تامین کیفیت و بهداشت محصولات تولیدی از تحمیل هزینه به مزارع جلوگیری مینماید.
این اتحادیه آمادگی کامل خود جهت ایجاد این کلینیکها و پذیرش مسولیت اجرایی آن را دارد.
 
در خصوص چگونگی اجرائی شدن دستورالعمل ماده 19 پیشنهاد میشود کارگروهی متشکل از نمایندگان تشکل های کارفرمایی و مسئولین فنی بهداشتی، سازمان نظام دامپزشکی و جامعه دامپزشکان ایران با تشکیل جلسات کارشناسی مستمر در سازمان دامپزشکی کشور با بررسی دقیق کلیه جوانب موضوع، نسبت به اصلاح دستورالعمل اجرای ماده 19 آئین نامه نظارت بهداشتی دامپزشکی در بازه زمانی مشخصی اقدام کنند.
 لذا درخواست میگردد تا نهایی شدن اصلاحات این آیین نامه از اجرای دستوالعمل مذبور علی رغم وقوف بر غیر قابل اجرا بودن وتنظیم آن که بدون هماهنگی تشکلها در تاریخ 20/2/95 ابلاغ شده ،جلوگیری وامور نظارتی کما فی السابق انجام پذیرد.

 
باتشکر
آرش نبی زاده
مدیر عامل اتحادیه سراسری ماهیان سردابی
 
 
رونوشت:
ریاست محترم سازمان دامپزشکی جناب آقای دکتر خلج

تماس با ما

ادرس 1:تهران،خیابان فاطمی،بین سیندخت وجمال زاده،پلاک 236 - معاونت آبزی پروری (میز مشترک سازمان شیلات ایران واتحادیه) ادرس 2:تهران میدان میوه و تره بار پیروزی غرف 81-82
02188904808
02166917390
09111931764
info@sardabi.ir

آخرین اخبار

1402/03/05 10:00
ابلاغ شيوه نامه بازرسي نظارت و قرنطينه ابزيان به چين قزل الا سالمون
1402/03/05 11:00
ابلاغ اصلاحات اوليه الزامات صادرات ابزيان به چين قزل الا سالمون
1402/02/31 10:00
درخواست جلسه با صندوق بيمه محصولات كشاورزي براي بيمه تكميلي تخم چشم زده و ماهي سردابي قزل الا
1402/02/31 11:00
اعلام توليد و نياز تخم چشم زده ماهي قزل الا و سالمون سال اعضاي تحت پوشش اتحاديه1402
1402/02/14 10:00
امار صادرات ابزيان - قزل الا - سالمون سال 1401
1402/02/11 10:00
ميزان واردات تخم چشم زده قزل الا و سالمون سال 1401
1402/02/11 11:00
ضوابط صادرات ابزيان به چين - قزل الا سالمون وماهيان سردابي
1401/10/27 10:00
الزامات دامپزشکی و بهداشتی صادرات ابزيان به روسيه- قزل الا و سالمون
1401/10/27 10:00
صورتجلسه هم اندشي اتحاديه ها با صدا و سيما در خصوص تبليغ -قزل الا و سالمون
1401/10/27 10:00
استعلام قيمت ماهي قزل الا و سالمون سال 1401

بلاک گالری تصاویر

آمار بازدید

2.73M
24.09K
1256
2.06K
18.43K

تاریخ و زمان

دوشنبه 8 خرداد 1402
Monday 29 May 2023