نامه به مدیریت شبکه دو

 
 
به نظر من سیاست کلی صدا و سیما باید تقویت مدیریت‌های اجرایی کشور باشد. من توصیه نمیکنم که صدا و سیما ضعف‌ها و نارساییها و کمبودها و خدای نکرده خیانتها را پوشیده بدارد؛ نه،  ضعف‌ها را هم بگوید؛ دردهایی که جلوی چشم مردم است، عیبی ندارد صدا و سیما به آنها بپردازد؛ منتها طرح این دردها و ضعف‌ها و نارساییها باید به‌گونه‌یی باشد که اولاً مردم را مأیوس نکند، ثانیاً مدیریت را تضعیف نکند. (بیانات مقام معظم رهبری، 11/9/1383)
 
 
 
 

جناب آقای دکتر  جعفری جلوه
مدیر محترم شبکه دو سیمای جمهوری اسلامی ایران
پیرو برنامه تاسف بار گفتگوی خبری شبکه دو سیما که در سه شنبه مورخه31/1/1400 با حضور آقای دکتر عبدالحی معاون محترم توسعه آبزی پروری سازمان شیلات ایران، آقای دکتر رخشانی مهر، مدیر کل محترم دفتر بهداشت و مدیریت بیماریهای آبزیان، اینجانب و نیز آقای عمار صالحی فارسانی، یکی از اعضاء هیئت مدیره اتحادیه سراسری تعاونیهای تکثیر و پرورش ماهیان سردابی برگزار گردید،  توجه جنابعالی را به نکات ذیل جلب مینمائیم:
1- کلیپ نشان داده شده در ابتدای گفتگوی خبری که همانروز در دیگر بخشهای خبری شبکه های مختلف سیما نیز بدفعات پخش گردید، عمدتا بر عدم حمایت از تولید تخم چشم زده ، عدم ایجاد مراکز اصلاح نژادی و رفع مشکلات متقاضیان سرمایه گذاری در این مهم، توسط سازمان شیلات متمرکز بود در حالیکه مباحث طرح شده در گفتگو ، عمدتا بر موضوع  واردات این کالا خصوصا، در مقطعی، استفاده از ارز 4200 تومان متمرکز بود که این دو، یعنی بخشهای تولیدی و بازرگانی این فعالیت که در سازمان شیلات مدیریتهای متفاوتی دارند و قطعا دبیر محترم برنامه گفتگوی خبری میبایست از شخص دیگری در سازمان شیلات دعوت مینمود که بتواند بصورت مسلط تر و صریحتر، سیاستها و اقدامات سازمان متبوعه خود در زمینه واردات این کالا خصوصا در دوره کوتاه استفاده از ارز 4200 تومانی را برای تنویر افکار عمومی توضیح دهد و نتیجتا شرایط بهتری برای نقد این سیاستها و اقدامات توسط دیگر شرکت کنندگان فراهم میگردید. 
2- در فعالیت پرورش ماهی قزل آلا دو اتحادیه به نامهای اتحادیه مرکزی تعاونیهای کشاورزی ماهیان سردابی کشور و اتحادیه سراسری تعاونیهای تکثیر و پرورش ماهیان سردابی وجود دارند. اشتباه دیگر دبیر محترم دعوت از یک اتحادیه برای حضور و دیگر بصورت میهمان تلفنی و خصوصا توزیع کاملا غیر عادلانه وقت بین این دو بود. طبیعی است که دو تا بودن این اتحادیه ها، تفاوت رویکردها و سیاستها را نشان میدهد. متاسفانه عدم تحقیق دراین مورد
 
 
 
 
 
سطح رسانه ملی را تا سطح تسویه حسابهای شخصی پایین اورد. اجازه دهید، برخی از عمده ترین تفاوت ها را خاطر نشان سازیم:
- ما فعالیت تکثیر با رویکرد تکنیک و افزایش قابلیت موجود در مولدین و تولید تخم چشم زده در داخل را به عنوان حلقه اولیه این صنعت، بسیار مهم میدانیم و باور داریم که دولت و سازمان شیلات باید در چارچوب اقتصاد مقاومتی، شرایط را برای توسعه ظرفیتهای داخلی بصورتیکه بتوانند تخمی با کیفیت قابل قبول با امکان عرضه در تمام طول سال و به تعداد مورد نیاز صنعت را تولید و عرضه نمایند، فراهم آورند.
- در کنار تکثیر کنندگان، ما به تفریخ کاران و پرورش دهندگان صنعت که خیل عظیمی در سراسر کشور را شامل شده و در سطح بیش از 7000 مزرعه و عمدتا در مناطق محروم و کمتر برخوردار و  با فعالیت جهاد گونه خود، افتخار کسب مقام اولی در سطح جهان در تولید ماهی قزل آلا را برای میهن عزیزمان فراهم اوردند، بسیار اهمیت میدهیم. در شرایط حصر اقتصادی و تحریم های ظالمانه آمریکای جنایتکار، پرورش دهندگان عزیز ماهی قزل آلا، با درک اهمیت کالای تولیدیشان در امنیت غذائی کشور، به خدمات خود در سخت ترین شرایط ادامه داده اند و طبیعتا نقش و وظیفه همه ما، منجمله اتحادیه ما، این بوده است که در تامین پایدار(فیزیکی، کیفی و اقتصادی) نهاده ها  (خصوصا تخم چشم زده و خوراک مولد و اغازین) در تمام طول سال و به تعداد مورد نیاز،  آنها را یاری رسان باشیم. در این راستا، ضمن اینکه ما همواره از تلاشهای قابل راستی آزمائی و شفاف تولید کنندگان داخلی حمایت نموده ایم، از استمرار واردات این کالا و ایجاد بازار رقابتی حمایت کرده ایم و نقش موثر خود در تخصیص ارز 4200 تومانی به این کالاو نهاده های تولید در مراکز تکثیر کشور را جزو افتخارات خود میدانیم.
- ما موافق نیستیم که گروهی از یکطرف به دروغ، بازار این کالا در داخل را کوچک (250 میلیون قطعه در سال) نشان دهند و از طرف دیگر، تولیدات خود را با آمار عجیب و غریب و بدروغ بالا نشان دهند در حالیکه در همه برنامه ها و اقدامات راستی آزمائی سنگ اندازی نموده و همکاری نمینمایند. سالها است که پایش واردات این کالا توسط سازمان های شیلات ایران و دامپزشکی کشور در حال انجام است. در این سالها، تلاش زیادی نموده ایم تا تولید و فروش تخمهای چشم زده داخلی نیز عینا مشمول چنین برنامه ای شود در حالیکه تا این لحظه به بهانه های مختلف انجام نشده است. متاسفانه این مزارع از شفاف شدن میزان تولید و فروش و مزارع مبداء و مقصد به شدت هراسان میباشند. از طرف دیگر طی سالهای جاری و در راستای اجرای بیمه اجباری آبزیان، ما، بجد، بدنبال سرشماری و بیمه مولدین ماهی قزل آلا، موجود در مراکز تکثیر، بوده ایم که با این برنامه نیز همکاری نمینماید تا کماکان بتوانند ادعاهای نادرست خود را تکرار نمایند.
 
 
 
 
 
 
- به کرات، از تولید کنندگان داخلی، ادعاهائی مبنی بر تولید تحت لیسانس و یا بر اساس واردات مستمر تخم F1 را میشنویم . بارها درخواست نموده ایم که مدارک مثبته و قراردادهای فیمابین با طرفهای خارجی خود را ارائه نمایند ولی باز هم فقط با سکوت روبرو بوده ایم.
- واردات مقطعی تخم چشم زده با ارز 4200 تومانی دقیقا اقدامی در راستای حمایت از صنعت قزل آلای کشور، کاهش هزینه های آنها و خصوصا کاهش ریسک و رقابت با سایر کالاهای پروتئینی که تماما از ارز دولتی استفاده مینمایند مانند مرغ، بود. واردات هر قطعه تخم چشم زده به عنوان یک کالای بیولوژیک، از درخواست مزرعه خریدار شروع میگردد و مجوزهای لازم برای ورود آن به مزرعه ای مورد تائید دو سازمان شیلات و دامپزشکی صادر میگردد و اصلا شرکتهای وارد کننده نقشی در تصمیم گیری در زمینه میزان واردات ندارند و این تقاضا در بازار  و خواست تولید کننده است که برنامه های شرکتهای وارد کننده را تعیین مینماید. اینجانب آگاه هستم که از همان ابتدای تخصیص ارز 4200 تومانی، همه شرکتهای وارد کننده به دلیل حساسیت و انجام نظارت و قیمتگذاری مخالف این موضوع بوده و کتبا هم به مدیریت مربطه در سازمان شیلات، مخالفت خودر ا اعلام نمودند.
- واردات این کالا توسط هر شخص حقوقی که بتواند شیوه نامه سازمان شیلات و مقررات بهداشتی سازمان دامپزشکی را رعایت نماید آزاد هست و باید به صراحت اعلام نمائیم که برخلاف تعبیر زشت و جهت گیرانه مجری آن برنامه هیچ مافیائی در این فعالیت وجود ندارد. انحصاری بودن نماینده برای هر صادر کننده خارجی، موضوع مهمی بوده است که خواست اتحادیه و سازمان های شیلات و دامپزشکی بوده تا واردکننده در بازار پیچیده و متغیری بمانند بازار کشور ما، بتوانند جوابگوی کالای فروخته شده باشند. به صراحت میتوان ادعا نمود که این وضعیت به نفع صنعت بوده و انها را هم جوابگو نگه داشته است. از طرف دیگر، تعداد تولید کنندگان بزرگ این کالا در سطح جهان محدود بوده و تولید کنندگان بر اساس تجربه کیفی سالهای قبل از انها خرید مینمایند.
- دعوت شخصی بی تجربه و بی اطلاع و صرفا با مقصود های خاص (دفاع از قلیل تکثیر کننده نا موفق در مقابل خیل عظیمی از پرورش دهندگان و مراکز تکثیر موفق) در برنامه به عنوان کارشناس، را فقط یک اشتباه میدانیم در حالیکه خوشبختانه خیل عظیمی از افراد با تجربه و کارشناس در این فعالیت حضور دارند که با سالها تجربه، منافع صنعت را بر منافع شخصی خود برتری داده و فقط بدنبال حل مشکلات اساسی صنعت و تسهیل و توسعه این فعالیت میباشند تا صنعت قزل آلای کشور بتواند در تامین غذا، درآمد و شغل، نقش خود را در میهن اسلامیمان ارتقاء دهد. در این راستا، توصیه مینمائیم که همواره در انتخاب و دعوت طرفین گفتگو، ضمن رعایت اعتدال ، اشخاص مجرب و مطلع که سوابق عملی و دانشگاهی موفق دارند، دعوت گردند.
-  بدنبال توصیه پیش گفته، توصیه دیگری نیز داریم. لازم استکه در مورد هر موضوع، خصوصا موضوعی به این اندازه
 
 
 
 
مهم که با امنیت اجتماعی و اقتصادی خیلی عظیمی از تولید کنندگان و پرورش دهندگان خصوصا در مناطق محروم ارتباط دارد، دبیران محترم این گونه برنامه ها، بدور از توجه به غوغا سالاریها و جوسازیها، مطالعات و بررسی های عمیقی را با دعوت از همه طرفها داشته باشند تا در این شرایط، کشور و اقتصاد کشور دستخوش تنشهای نابجا نگردیده و منافع تعداد قلیلی بر منافع کثیری از تولید کنندگان، برتری داده نشود.
- برخلاف نظر ابراز شده در آن گفتگو، باور نداریم که در هیچ سالی تخم چشم زده بیش از میزان مورد نیاز وارد گردیده است. سرمایه گذاریهای عظیم انجام شده در مزارع پرورش قزل آلا، ظرفیتهای خالی بسیاری دارند و ما همواره از سازمان شیلات ایران این توقع را داشته ایم که با ارتقاء فناوری در این مزارع، ضمن افزایش بهره وری آب، میزان تولید نیز بصورت قابل توجهی افزایش یابند تا از این طریق، قیمت تمام شده کاهش یافته و ماهی قزل آلا با قیمتی متناسب و رقابتی به دست مصرف کنندگاه عزیز برسد. این سیاست، خصوصا اکنون که توجه مسئولین به ضرورت توسعه مصرف آبزیان جلب گردیده است، نیاز به تعمق بسیار بیشتری دارد. در مقابل نظر و سیاست ما، در گفتگوی خبری، متعجبانه ابراز شد که باید واردات کمتر میبود تا تولید کمتر شود و نتیجتا قیمت افزایش یابد و از این طریق پرورش دهند سود بیشتری ببرد. قطعا این سیاست غلط میباشد و نتیجه معکوس داده و خواهد داد چراکه مصرف کنندگان محترم در تصمیم گیری برای انتخاب پروتئین مصرفی خود کالاهای مختلف را از نظرگاههای متعدد و خصوصا قیمت مقایسه مینمایند.
- در اینجا لازم است توجه جنابعالی و دیگر عزیزان را به این نکته جلب نمائیم که خرد بودن واحدهای تولیدی قزل آلا، برخلاف تصوری که میشود، یک مزیت میباشد. تجربه کشورهی آسیائی که اخیر پیشرفتهای جهش واری را در آبزی پروری داشته اند (مانند بنگلادش و اندونزی) بر استفاده از این مزیت و سازماندهی آنها، برقراری همکاری بین آنها در قالب زنجیره های ارزش و توسعه خوشه ها و توسعه آبزی پروری قراردادی بوده است که در میهن اسلامیمان نیز باید دنبال شوند. 
2- با توجه به همه موارد پیش گفته شما نیز به ما حق میدهید که ضمن اینکه از هرگونه سرمایه گذاری در تولید باکیفیت، مستمر و به تعداد مکفی این کالا حمایت نمائیم، اجازه ندهیم تعدادی معدودی  تولید کننده داخلی که تحت هیچ شرایطی حاضر به سرمایه گذاری برای ارتقاء تولیداتشان، افزایش ظرفیتهایشان و خصوصا برقراری شفافیت نیستند و پاسخگو نمیباشند، برای ده ها هزار تولید کننده دیگر تصمیم گیری نمایند بنابراین ضمن اینکه مجددا بر نظر خود بر مخالفت با قطع واردات تخم چشم زده تاکید مینمائیم، از جنابعالی انتظار داریم تا ترتیبی اتخاد گردد  تا ما بتوانیم در شرایطی مشابه، وضعیت صنعت قزل آلای کشور و سیاستها و اقدامات همه جانبه خود را که متضمن منافع متناسب همه حلقه های زنجیره توزیع میباشند را توضیح دهیم تا بدین طریق از تنشهای ایجاد شده و عدم اطمینان های حاصله کاسته گردیده و بتوانیم متمرکزتر، مسیر توسعه پایدار این فعالیت را ادامه دهیم. ضمنا آمادگی خود را برای
 
 
 
 
مشارکت و همکاری همه جانبه در تولید تعدادی برنامه های مناسب در قالب میزگردها و ... برای پرداختن به همه مسائل و مشکلات این صنعت اعلام مینمائیم.
قبلا از توجه جنابعالی تشکر و قدر دانی میگردد.
 
باتشکر
ارش نبی زاده
مدیر عامل
 
 
رونوشت:
وزیر محترم وزارت جهاد کشاورزی جناب اقای دکتر خاوازی جهت استحضار و دستور لازم
معاون وزیرو ریاست محترم سازمان شیلات ایران جناب اقای دکتر خون میرزایی جهت استحضار و دستور پیگیری
معاون وزیر و رئیس محترم سازمان تحقیقات، آموزش و ترویج کشاورزی جناب اقای دکتر بازرگان جهت استحضار
ریاست محترم موسسه تحقیقات علوم شیلاتی کشور جناب اقای دکتر بهمنی جهت استحضار
 
 
 

تماس با ما

ادرس 1:تهران،خیابان فاطمی،بین سیندخت وجمال زاده،پلاک 236 - معاونت آبزی پروری (میز مشترک سازمان شیلات ایران واتحادیه) ادرس 2:تهران میدان میوه و تره بار پیروزی غرف 81-82
02188904808
02166943293
09111931764
info@sardabi.ir

آخرین اخبار

1403/02/16 10:00
ميزان تخم چشم زده وارداتی ماهیان سردآبی- قزل الا تاریخ : 1403/02/16
1403/02/16 11:00
درخواست اتحاديه براي خريد تضميني و حمايتي ماهي قزل الا با توجه به كاهش شديد قيمت ابزيان
1403/02/16 12:00
درخواست حل مشكل حرايم جهت توسعه و افزايش ظرفيت مزارع سردابي -قزل الا
1403/02/14 10:00
تعيين تكليف پرداختي چاههاي كشاورزي بابت اب برداشتي در لايحه بودجه سال 1403 -اين قانون شامل مزارع ابزي پروري خصوصا سردابي و قزل الا ميشود
1402/10/14 10:00
امار واردات و توليد قابل تاييد تخم چشم زده تا تاريخ14 ديماه 1402
1402/09/13 10:00
هفتمين نمايشگاه بين المللي شيلات و آبزيان ماهيگيري غذاهاي دريايي و صنايع وابسته
1402/09/04 10:00
امار واردات تخم چشم زده ماهي قزل الا تا پايان آبان ماه 1402
1402/08/02 10:00
درخواست عودت مابه تفاوت قيمت تخم چشم زده و قطع موقت واردات تا تعيين قيمت تخم چشم زده
1402/07/19 10:00
امار صادرات قزل الا - سالمون شش ماهه اول سال 1402
1402/07/19 11:00
امار واردات تخم چشم زده منتهي به 18 مهرماه 1402

بلاک گالری تصاویر

آمار بازدید

3.77M
31.33K
2166
2166
34.76K

تاریخ و زمان

دوشنبه 1 مرداد 1403
Monday 22 July 2024