١٩ نکته کلیدي سنوات یا مزایاي پایان کار

١٩ نکته کلیدي سنوات یا مزایاي پایان کار:
١. معادل ۳۰ روز حقوق پایه + مزایاي مستمر
۲. لزومی ندارد حتماً حداقل یک سال درآن مکان مشغول به کار باشد.
به استناد تبصره 4 ماده 41 قانون رفع موانع تولید رقابت‌پذیر و ارتقای نظام مالی کشور مصوب اول اردیبهشت 1394،" کارفرمایان موظفند به کارگران با قرارداد موقت به نسبت مدت کارکرد، مزایای قانونی پایان‌کار را به مأخذ هر سال یک‌ماه آخرین مزد پرداخت نمایند"؛ بنابراین، سنوات به نسبت مدت خدمت کمتر از یکسال هم تعلق می گیرد.
۳. حتماً نباید پایان سال پرداخت شود.
۴. کارگرانی فصلی به نسبت مدت کارکردشان حسب مورد سنوات دریافت می کنند.
۵. پایه سنوات در سال ١۳٩۴ روزانه حداقل ١۰۰۰۰ ریال و حداکثر ١۵۶۰۰ ریال اعلام شده است.
۶. هر مشمول قانون کاري بنا به گروه شغلی از پایه سنوات برخوردار خواهد شد.
٧. سنوات فقط یک بار در سال پرداخت خواهد شد.
٨. مبناي محاسبه سنوات حقوق پایه است.
٩. پسران توجه کنند دوران خدمت سربازي قبل از ورود به کار شامل مزایاي سنوات نمی شود.
١۰. در مواردي خاص طبق اکثر آراء مراجع به کمتر از یک سال هم سنوات تعلق می گیرد.
١١. براي کارگران اخراجی پرداخت حق سنوات موکول به تائیدیه اخراج از سوي مراجع است.
١۲. فواصل خدمات با روزهاي متناوب به صورت پیوسته محاسبه می شود ملاك پرداخت حق سنوات نیست.
١۳. به مزایاي پایان کار مالیات درصورتی که قصد ادامه کار داشته باشدتعلق نمی گیرد ولی در صورتی که قصد ترك کار را داشته باشد تعلق میگیرد.
١۴. اگر مدت زمان کار مثلاً یک سال و چند ماه باشد سنوات به میزان تعداد ماه ها محاسبه می شود. با یک مثال این موضوع را شرح می دهیم.
اگر حقوق ماهانه یک فرد ١۰۰۰۰۰۰۰ ریال باشد و مدت زمان کارکرد ایشان یک سال و سه ماه بوده باشد سنوات به شرح زیر محاسبه می شود:
١۰۰۰۰۰۰۰ × ۳/١۲ = ۲۵۰۰۰۰۰۰
١۰۰۰۰۰۰۰ + ۲۵۰۰۰۰۰ = ١۲۵۰۰۰۰۰
فرمول کلی سنوات:
حقوق پایه+ (مزاياي مستمر) تقسیم بر ۳۶۵ ضربدر کارکرد هرفرد
نکته: لازم به توضیح است کارکرد هر فرد میزان حضور وی در محل کار و یا ابتدای قرارداد وی تا زمان محاسبه می باشد.
١۵. اگر خاتمه قرارداد کار در نتیجه، کاهش توانائیهاي جسمی و فکري ناشی از کار کارگر باشد(بنا به تشخیص کمیسیون پزشکی سازمان بهداشت و درمان منطقه با معرفی شوراي اسلامی کار ویا نمایندگان قانونی کارگر) کارفرما مکلف است به نسبت هر سال سابقه خدمت، معادل دوماه آخرین حقوق به وي پرداخت نماید.
منظور از حقوق در ۲ ماده فوق یا مبناي محاسبه حق سنوات، در کارگاههائی که طرح طبقه بندي مشاغل دارند مزد گروه و پایه (مزد مبنا) و در واحدهائی که فاقد طرح میباشند مزد ثابت (مجموع مزد شغل و مزایاي ثابت پرداختی به تبع شغل) خواهد بود.
١۶. وجوهی که به ماخذ ١۰ درصد پرداختهاي سالیانه به کارگران ذخیره می شود جزو هزینه هاي قابل قبول از نظر ممیز مالیاتی خواهد بود.
١٧. با توجه به بند ۵ ماده ٩١ قانون جدید مالیات مصوب تیرماه ١۳٩۴، حق سنوات چه هرماه پرداخت شود و چه در پایان سال از مالیات بر حقوق معاف است. ولی در قانون قبلی مالیات در صورتی حق سنوات معاف از مالیات بود که در پایان خدمت کارمند پرداخت بشود و در غیر اینصورت مشمول مالیات بود.
پس یادتان باشد که با اجرایی شدن قانون جدید مالیات از ابتدای سال ١۳٩۵، (ماده ٩١ بند ۵) حق سنوات چه هرماه پرداخت شود و چه در پایان سال و یا در پایان خدمت کارمند، از مالیات بر حقوق معاف است. چون در این بند هیچ شرطی برای مشمول بودن ذکر نشده و کلی بیان شده، پس حق سنوات به طور کلی از مالیات بر حقوق معاف شده است.
١٨. کارگري که یک ماه قبل از ترك کار استعفاي خود را کتبابه اطلاع کارفرما برساند، اگر مشمول سنوات باشد مستحق دریافت حق سنوات خواهد شد.
١٩. اگر فردي به دلیل تعطیلی کارگاه اخراج شودکارگرمشمول سنوات مستحق دریافت خواهد بود.
 
 
 

 

تماس با ما

تهران،خیابان فاطمی،بین سیندخت وجمال زاده،پلاک 236 - معاونت آبزی پروری (میز مشترک سازمان شیلات ایران واتحادیه)
02188904808
02188918962
09111931764
info@sardabi.ir

آخرین اخبار

1398/07/17 16:06
اتحادیه مرکزی ماهیان سردابی کشور ،تخم چشم زده ماهی قزل آلا در انواع مختلف شامل تخم نرمال، تریپلویید، طلایی و سایر انواع تخم دانمارکی آکواسرچ را با کمک شرکت نوین دشت شیلات وارد می‌نماید.
1398/06/23 12:50
اجرای ماده 26 دستورالعمل اجرایی ماده 5 مبنی بر تیه و ابلاغ دستورالعمل مسوولین فنی توسط سازمان نظام مهندسی و کشاورزی و منابع طبیعی در خصوص مسوولین فنی تولید در واحدهای آبزی پروری
1398/03/06 10:14
جابه جایی و کنترل بهداشتی تخم چشم زده ماهی قزل آلای داخلی
1398/03/06 10:30
نامه مصوبات کمیسیون های مالی مدیریت بهره برداری ذخایر آبزیان
1398/02/11 20:05
فروش جزئی وعمده انواع ماهیان سردآبی شامل قزل آلای رنگین کمان، قزل آلای گوشت نارنجی و سالمون نروژی به صورت تازه و به درخواست مشتریان عزیز آماده و عرضه می گردد.
1398/02/07 17:05
با توجه به حساسیت این دسته از مواد غذایی به ویژه فساد پذیری سریع آن، خرید آبزیان از مراکز مطمئن و مورد تایید بسیار مهم است.
1398/02/04 23:18
برگزاری همایش ملی منابع طبیعی با موضوعات مختلف در شهریور 98
1398/01/24 14:04
فروش ویژه ماهی تازه منجمد شده برای کسب اطلاعت وارد شوید.
1398/01/18 16:17
مزایای پیان کار چگونه آشنا شویم
1398/01/11 10:56
تمهیدات لازم رو قبل از شروع بارندگی برای به حداقل رساندن زیان و ضرر انجام بدید:

بلاک گالری تصاویر

آمار بازدید

84.51K
11.21K
1406
3173
5.08K

تاریخ و زمان

پنجشنبه 2 ارديبهشت 1400
Thursday 22 April 2021