بازرسی و معاینه ماهی قبل و بعد از صید:

1398/03/16 23:31
 

بازرسی  و معاینه ماهی قبل و بعد از صید:

بازرسی و معاینه ماهی قبل از صید به دو صورت انجام می گیرد.
  1. بازرسی و مشاهده عمومی
  2. بازرسی و مشاهده از نزدیک (سطوح خارجی و داخلی ماهی)

1-بازرسی و مشاهده عمومی:

در بازرسی و مشاهده عمومی دکتر دامپزشک و کارشناس بهداشتی واحد می بایست در کارگاه پرورش ماهی حضور پیدا کند و قبل از مشاهده از نزدیک به بررسی وضعیت جمعیت های ماهی در استخر و قفس ها بپردازد و اطلاعات مربوط به کارگاه، مخازن نگهداری ماهی، محیط، غذا و آب کارگاه  و خود ماهی به دست آورد. مشاهده و ارزیابی ماهیا در استخر می بایست در شرایط عادی و بدون استرس ماهی ها که آب استخرها شفاف باشد انجام گیرد.
در بازرسی و مشاهد عمومی ماهی ها که به منظور ردیابی علل وجود یا بروز بیماری با تلفات وارده انجام می گیرد تمامی موارد و حالات زیر سط کارشناس  واحد امور بازرسی و کنترل قرار می گیرد:
رفتار عمومی ( فعالیت، حرکت دسته جمعی و....)
وضع شنا و حرکت ماهیان (حالت پیچشی، کج و واروونه شدن بدن، شنا در سطح کف آب و....)
رفتار تغذیه (رفتن  به طرف شخص غذا دهنده و اشتها ی خوب و ....)
چشم ها (اگزوفتالمی یک طرفه و ....)
شکل عمومی بدن (حالت تورم شکمی یا آسیت، تغییر پوست و جراحت پوستی، پوسیدگی باله و .....)
لذا با بررسی تمامی حالات فوق می توان در صورت مشاهده هر گونه وضعیت غیر عادی و غیر طبیعی  نشانه ای از عوامل  عفونی  مانند بیماری های انگلی، ویروسی باکتری ها و کمبودهای تغذیه ای و.... باشد به علل وجود بیماری ماهی های موجود در کارگاه و یا استخر پرورش ماهی پی برد.
بازرسی و معاینه ماهی قبل از صید:
بازرسی و معاینه قبل از صید به دو صورت انجام می گیرد.

1-بازرسی و مشاهده عمومی

2- بازرسی و مشاهده از نزدیک (سطوح خارجی و داخلی ماهی)

1- بازراسی و مشاهده عمومی:

در بازرسی و مشاهده عمومی دکتر دامپزشک و کارشناس بهداشتی واحد می بایستی در کارگاه پرورش ماهی حضور پیدا کند و قبل از مشاهده از نزدیک به بررسی وضغیتجمعیت های ماهی در استخر و قفس ها بنماید و اطلاعات مربوط به کارگاه مخازن نگهداری ماهی، محیط غذا و آب کارگاه و خود ماهی به دست آورد. مشاهده و ارزیابی ماهیها در استخر می بایست  در شرایط عادی و بدون استرس ماهی ها که آب استخر شفاف باشد انجام گیرد.
در بازرسی و مشاهده عمومی ماهی ها که به منظور ردیابی علل وجود یا بروز بیماری یا تلفات وارده انجام می گیرد تمامی موارد حالات زیر توسط کارشناس واحد مورد بازرسی و کنترل قرار می گیرد.
رفتار عمومی (فعالیت، حرکت دسته جمعی و...)
وضع شنا و حرکت ماهیان(حالت پیچشی، کج و وارونه شدن بدن، شنا در سطح یا کف آب و....)
رفتار تغذیه (رفتن به طرف شخص غذا دهنده و اشتهای خوب و...)
چشم ها (اگزوفتالمی یک طرفه و ....)
شکل عمومی بدن (حالت تورم شکمی یا آسیت، تغییر پوست و جراحت پوستی، پوسیدگی باله ها و...)
لذا با بررسی تمامی حالات فوق می توان در صورت مشاهده هر گونه وضعیت غیر عادی و غیر طبیعی که نشانه ای از عوامل عفونی مانند بیماری های انگلی، ویروسی، باکتری ها و کمبودهای تغذیه ای و...باشد به علل وجود بیماری ماهی های موجود در کارگاه و یا استخر پرورش ماهی پی برد.

2-بازرسی و مشاهده از نزدیک (بازرسی سطوح خارجی و داخلی ماهی):


پس از انجام مشاهدات عمومی به منظور بازرسی و مشاهده دقیق تر ضروری است نسبت صید تعدادی از ماهیان به ویژه ماهیانی که برخی علائم بالینی بیماری را از خود نشان داده اند اقدام و با بازرسی نواحی مختلف سطوح خارجی بدن از قبیل سر، حفره دهان، سرپوش آبشش، باله ها، پوست بدن و مخرج وجود هر گونه حالت غیر طبیعی مانند پر خونی، خونریزی، ااولسر، آلودگی انگلی خارجی، تغییر رنگف برآمدگی شکم و... را مشاهده و یادداشت نماید.
در صورت نیاز و با مشکوک شدن و یا مشاهده مواردی از برخی عوامل لگلی و باکتریایی و.... به جهت بازرسی بیشتر با باز کردن حفره شکمی ماهی، از طریق یک شکاف عرضی در ناحیه دمی و ناحیه قدامی، دیوار عظلانی ناحیه شکم را کنار زده و با مشاهد اندامهای مختلف از قبیل کبد، دستگاه گوارش، یسه شنا، قلب و طحال و.... هر گونه مورد غیر طبیعی در اندام های مذکور مانند پر خونب=ی، چسبندگی یا نکروز، ندول، عوامل انگلی ، تجمع مایع درحفره شکمی و ... را مشاهده می نمایند و در پایان در صوذرت نیاز به انجام آزمایشات تکمیلی از فیبیل تشخیص بیماری های میکروبی، ویروسی و انگلی و... برابر ضوابط و جدول نمونه برداری اقدام به گرفتن نمونه و ارسال به آزمایشگاه جهت تشخیص نهائی می نماییم.
سپس بر اساس بازرسی و مشاهدات عمومی و معاینه از ندیک و کالبد گشایی انجام گرفته توسط کارشناسان مربوطف بر روی ماهی و همچنینجواب نمونه های ارسالی به آزمایشگاه اگر مهی ها سالم تشخیص داده شوند اجازهصید و عرضه به آنها داده می شوند و یا صدور گواهی حمل بهداشت توسط مسئول بهداشتی کارگاه با خودرو های مجاز به مراکز بسته بندی و یا بازرچه های عرضه ماهی حملمی گردند و در صورت مشاهده و تشخیص آزمایشگتهی هر یک از بیماری ها مشترک از قبیل سالمونلا، سل و ویبریو کلراف کلستریدیوم و.... محموله طبق جداول معیارهای میکروبی و شیمیایی وبر اساس دستورالعمل های ارسالی از سازمان های دامپز شکی از نظر بهداشتس غیر قابل مصرف بوده و بایستی صید و ظبط و معدوم گردند.
همچنین در صورت عدم مشاهده بیماری های مشترک و واواگیر دار در صورتی که ماهی ها برخی از بیماری های انفرادی و غیر واگیر دار و یا در واقع صید دچار صدمه و آسیب شده باشند به صورت موردی صرفاً ماهیان مبتلا حذف و به سایر ماهی ها که برای مصرف مناسب می باشند اجازه مصرف داده می شود.

 

تماس با ما

تهران،خیابان فاطمی،بین سیندخت وجمال زاده،پلاک 236 - معاونت آبزی پروری (میز مشترک سازمان شیلات ایران واتحادیه)
02188904808
02188918962
09111931764
info@sardabi.ir

آخرین اخبار

1398/03/06 10:14
جابه جایی و کنترل بهداشتی تخم چشم زده ماهی قزل آلای داخلی
1398/03/06 10:30
نامه مصوبات کمیسیون های مالی مدیریت بهره برداری ذخایر آبزیان
1398/02/11 20:05
فروش جزئی وعمده انواع ماهیان سردآبی شامل قزل آلای رنگین کمان، قزل آلای گوشت نارنجی و سالمون نروژی به صورت تازه و به درخواست مشتریان عزیز آماده و عرضه می گردد.
1398/02/07 17:05
با توجه به حساسیت این دسته از مواد غذایی به ویژه فساد پذیری سریع آن، خرید آبزیان از مراکز مطمئن و مورد تایید بسیار مهم است.
1398/02/04 23:18
برگزاری همایش ملی منابع طبیعی با موضوعات مختلف در شهریور 98
1398/01/24 14:04
فروش ویژه ماهی تازه منجمد شده برای کسب اطلاعت وارد شوید.
1398/01/18 16:17
مزایای پیان کار چگونه آشنا شویم
1398/01/11 10:56
تمهیدات لازم رو قبل از شروع بارندگی برای به حداقل رساندن زیان و ضرر انجام بدید:
1398/01/10 20:22
با توجه به بارندگی های شدید و وقوع سیل در سطح کشور، توصیه های بهداشتی ذیل جهت بهره برداری اعلام می گردد.
1398/01/08 14:48
با افزایش دبی آب در سراسر رودخانه ی سبزکوه(بخش ناغان) ، و افزایش پهنای رودخانه مزارع پرورش ماهی قزل آلا کنار رودخانه در آب غرق شدند بستر رودخانه تا سرحد کامل مزارع بالا آمد .

بلاک گالری تصاویر

آمار بازدید

1.28M
20.33K
346
4.28K
23.65K

تاریخ و زمان

سه شنبه 29 مرداد 1398
Tuesday 20 August 2019